• About BDO Sanyu

About BDO Sanyu

As of September 1st, 2018

Establishment Date

October 1986

Number of Clients

200

Number of Employees

Partner30

Certified Public Accountant(CPA)96

Junior Accountant32

Other Certified and Non-certified Professionals24

Consultants4

Administrative Staff22

Management Supervisory Committee Members3

Offices

Tokyo Office

Sapporo Office

Nagoya Office

Osaka Office

Fukuoka Office

Managing Partner

Tomohiro Koto

Deputy Managing Partner

Nobuhito Iwata

Executive Board Member and Partner

Kouta Yamamoto

Hidetsugu Yoshikawa

Founder & Chairman

Jun Sugita

Supervisory Board Member and Partner

Akira Torii

Board Member and Partner

Tadashi Ohgami  

Soichiro Kitano

Hiroshi Saitoh

Kengo Tsutsumi

So Nomura

Motohisa Hayashi

Suzue Masuda

Partner

Michiaki Inoue

Takayuki Uno

Shinpei Okajima

Hidetoshi Kawai

Hirofumi Kawamura

Koji Kumagai

Naoto Komezaki

Fujio Sakashita

Yoshiyuki Seo

Kenji Nishikawa     

Eisuke Nishitani

Shinpei Ninomiya

Tsuyoshi Hashizume

Kuniaki Hatamura

Satoshi Morita

Hideaki Yashiro

Yuki Yoshikawa

Management Supervisory Comittee

Yoshikazu Wakita

Noriaki Shimazaki

Michio Shibuya