About BDO Sanyu

 

About BDO Sanyu

As of July 1, 2024
Establishment DateOctober 1986
Number of Clients213
Number of EmployeesPartner45
Certified Public Accountant(CPA) 134
Other Certified and Non-certified Professionals128
Administrative Staff43
OfficesTokyo Office
Sapporo Office
Nagoya Office
Osaka Office
Fukuoka Office
Managing PartnerTomohiro Koto
Deputy Managing PartnerNobuhito Iwata
Executive Board Member and PartnerHiroshi Saitoh
Hitoshi Torii
Kouta Yamamoto
Hidetsugu Yoshikawa
Board Member and PartnerTadashi Ohgami  
Hirofumi Kawamura
Soichiro Kitano
Kengo Tsutsumi
Eisuke Nishitani
Suzue Masuda
Yuki Yoshikawa
Kiichi Yonebayashi
Supervisory Board Member and PartnerAkira Torii
PartnerAtsumasa Igata
Michiaki Inoue
Takanobu Ueki
Hideki Uchida
Takayuki Uno
Shinpei Okajima
Suguru Kato
Hidetoshi Kawai
Hiroyasu Kudo
Koji Kumagai
Naoto Komezaki
Yosuke Saeki
Hiroyuki Sato
Keita Suzuki
Tomoharu Takashima
Dai Tanaka
Nobuhiko Tamai
Koichiro Nakanishi
Hiroaki Nakanishi
Kenji Nishikawa     
Shinpei Ninomiya
Kuniaki Hatamura
Hiroyuki Hatto
Masahiro Furushima
Daizou Furuya
Kensei Honda
Takuya Midera
Satoshi Morita
Yuichiro Yahara
Satoru Yoshida


Founder & Honorary ChairmanJun Sugita


Management Supervisory ComitteeNoriaki Shimazaki
Michio Shibuya
Eiko Tsujiyama